Bättre TräningsResultat

Teknik, timing, din egen attityd, platsen du tränar på, hund-godiset du använder, ja det finns en otrolig massa saker som kan bidra positivt  till träningen vi gör med våra hundar. Att de känner sig lugna och trygga samt har valmöjlighet är också otroligt viktigt för att främja inlärning.  För att inte tala om vikten av att träna ett nytt beteende åt gången och att låta hunden vila emellan träningspassen så att minnena kan formas i hjärnan. Även sömn är essentiellt för att cementera inlärningen (Bond, 2008).

Men en ny studie som publicerades i Januari har konkluderat att även hundens aktiviteter efter träningen har stor betydelse!

Studien har påvisat att hundar som får leka efter träningen lär sig snabbare!!!

Det förbättrar helt enkelt minnesbildningen hos hundarna som bland annat behövde färre repetitioner vid ett träningstillfälle 24 timmar senare, än kontrollgruppen som inte fått leka (Affenzellera, Palmec, &  Zulch, 2017).

Alltså, träning följt av lek stimulerar inlärning!

Hur spännande är inte det här!!

Ju mer lättsam lek vi använder under och efter träning desto bättre!

I den fascinerande  studien Laughing Rats Are Optimistic  som jag skrivit om tidigare har man t.ex. påvisat att råttor som fått leka är mer optimistiska än råttor som inte fått leka. Optimism leder ju självklart till en större öppenhet för nya erfarenheter och vad är väl inlärning om inte en slags repetition av en ny erfarenhet som leder till varaktiga förändringar i beteende.

FÖR DEN SOM VILL VETA MER OM EMOTIONER

En hunds sinnesstämning (och även människornas sinnesstämning) skapas av de emotioner/känslor som alstras i hjärnan via de 7 nervbanor som mappats av neurologen och forskaren Jaak Panksepp.

Dessa system heter SEEKING (fritt översatt SÖKANDET), PLAY (LEK),  CARE (OMSORG), LUST (LIBIDO), FEAR (FRUKTAN), RAGE (RASERI), PANIC (PANIK) som numera bytt namn till GRIEF (SORG).

Dessa sju primitiva system skapar alltså våra känslor som i sin tur påverkar hur vi agerar (t.e.x vi känner rädsla som motiverar oss att fly eller slåss).

Dessa emotioner influerar alltså i princip allt beteende! Aggression som lek!

FÖR DEN SOM VILL LÄRA SIG MER

Den  9e och 10e september ger jag en helg-kurs i TTouch, Emotioner och Beteende på hundskolan Catch i Hønefoss, Norge.  Det ser jag verkligen fram emot! Fokus ligger på praktiskt träning tillsammans med egen hund men det blir även en del djupdykningar i relevanta studier och demonstrationer med andra hundar.

FÖR DEN SOM VILL HA HJÄLP MED SITT DJUR

Vill du ha hjälp med ditt djur, boka en föreläsning, eller komma på besök och träna hemma hos mig ta kontakta via HusdjursCoachens Facebook Sida, på +46 727 31 24 83 eller milene.wallin@hotmail.co.uk. Priser finner du på sidan Tjänster & Pris.

Jag är certifierad TTouch Instruktör för husdjur och diplomerad Beteendeutredare för Hund & Katt. F.n. spenderar jag halva tiden i Stockholm och den andra halvan hemma på vår gård i Värmland.

REFERENSER

Affenzellera, N, Palmec, R, &  Zulch, Helen. (2017) Playful activity post-learning improves training performance in Labrador Retriever dogs (Canis lupus familiaris). Physiology & Behaviour. 168.  p.62–73.

Bond, C. (2008) Neurology of learning: an understanding of neurology as the basis of learning and behaviour in the Domestic Dog. Journal of Applied Companion Animal Behaviour. 2. (1)

Panksepp, J. (2005) Affective Neuroscience: the foundations of human and animal emotions. New York: Oxford University Press.

Rygula, R., Pluta, H. & Popik, P. (2012) Laughing Rats Are Optimistic. PLoS ONE. 7(12): e51959. doi:10.1371/journal.pone.0051959.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *